#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Anh ta là thường đến nhà bạn thân chơi và cũng đến đó học chung với nhau. Vì mẹ bạn thân là giáo viên nên đã dạy kèm cho cả hai ngay từ nhỏ. Cho nên anh ta thường xuyên đến cũng coi như là một thành viên trong nhà. Nhưng mọi chuyện đã đi xa hơn khi anh ta vào tuổi dậy thì ham muốn. Con cặc đã cương cứng vì được mẹ của bạn thân mút mỗi ngày. Sung sướng lạ thường đó làm cho anh ta vẫn hay đến nhà vào lúc bạn thân đi vắng cũng chính là để cùng với mẹ của bạn thân làm tình với nhau. Sau nhiều lần làm tình anh ta bây giờ đã có thể làm cho mẹ của bạn thân lên đỉnh sung sướng

Diễn viên tham gia phim

N/A